सेक्युलॅरिझम धर्मीय की राजकीय विचारधारा ?

राष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक जीवनामध्ये जेव्हा अनियमित आणि अनपेक्षित घटना घडतात त्या वेळी सामान्य नागरिक किंवा विचारवंत त्याची नोंद घेत नसतात. पुढे याच घटना राजकीय आणि सामाजिक व्यवस्थेमध्ये दुर्घटनांचे रूप घेतात. वर्तमानात गंभीर परिस्थितींना संपूर्ण राष्ट्राला तोंड द्यावे लागते

पुढे वाचा